Home » »


[giaban]
1,815,000 VND [/giaban]
[tomtat]
Giá gốc: 2,050,000 đ
Giá khuyến mãi: 1,640,000 đ
Quy cách: Tất cả sản phẩm Unicity

Khuyến mãi lớn: Xả hàng đón Tết Nguyên Đán 2015, Giảm giá tất cả các sản phẩm Unicity, Thực phẩm chức năng Unicity, Bột diệp lục Unicity, Trà thải độc ruột Unicity, Trà thải độc gan Unicity, Giảm cân Unicity, Bios Life E Unicity, Bios Life C Unicity, Canxi Unicity, Dầu cá Unicity…

Liên hệ: 0902 503 696

[/tomtat]
[mota]

Chuyên tư vấn và phân phối sản phẩm unicity, bios life slim, bios life c , bios life e, bios life mannos , nature tea, bột diệp lục unicity, chính hãng, giá ưu đãi

 Bios Life Slim Unicity (Giảm cân)

 Giá gốc: 2,050,000 đ
 Giá khuyến mãi: 1,640,000 đ
 Quy cách: 60 gói- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -
 Bột diệp lục Unicity
 Giá gốc: 450,000 đ
 Giá khuyến mãi: 350,000 đ
 Quy cách: 92g


- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -
 Trà thải độc Nature Tea Unicity

 Giá gốc: 450,000 đ
 Giá khuyến mãi: 350,000 đ
 Quy cách: 30 gói


- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -
 Calcium Magnesium Complex Unicity

 Giá gốc: 600,000 đ
 Giá khuyến mãi: 480,000 đ
 Quy cách: 210g


- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -
 Salmon Omega 3 Oil Unicity

 Giá gốc: 350,000 đ
 Giá khuyến mãi: 280,000 đ
 Quy cách: 60 viên

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -
 Hawaiian Noni Unicity

 Giá gốc: 1,050,000 đ
 Giá khuyến mãi: 840,000 đ
 Quy cách: 570g

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -
 Soy Protein Unicity

 Giá gốc: 950,000 đ
 Giá khuyến mãi: 760,000 đ
 Quy cách: 480g


- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -
 EnJuvenate Unicity (Sản phẩm trẻ hóa)
 Giá gốc: 2,900,000 đ
 Giá khuyến mãi: 1,800,000 đ
 Quy cách: 300g


- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -
 Lean Complete Unicity

 Giá gốc: 1,400,000 đ
 Giá khuyến mãi: 1,100,000 đ
 Quy cách: 1104g

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -
 Probionic Unicity bổ sung lợi khuẩn

 Giá gốc: 715,000 đ
 Giá khuyến mãi: 570,000 đ
 Quy cách: 30 gói

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -
 Reviv Unicity

 Giá gốc: 430,000 đ
 Giá khuyến mãi: 340,000 đ
 Quy cách: 500ml

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -
 Native Legend Tea Unicity Trà Thải Độc Gan

 Giá gốc: 575,000 đ
 Giá khuyến mãi: 460,000 đ
 Quy cách: 30 gói


- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -
 Bios Life Mannos Unicity

 Giá gốc: 550,000 đ
 Giá khuyến mãi: 440,000 đ
 Quy cách: 60 viên

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -
 Bios Life E Unicity

 Giá gốc: 1,550,000 đ
 Giá khuyến mãi: 1,240,000 đ
 Quy cách: 30 gói

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -
 Bios Life C Unicity

 Giá gốc: 1,950,000 đ
 Giá khuyến mãi: 1,550,000 đ
 Quy cách: 60 gói

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -
 Bio Reishi Coffee Unicity (Cafe linh chi)

 Giá gốc: 175,000 đ
 Giá khuyến mãi: 160,000 đ
 Quy cách: 20 gói[/mota]