[giaban]
520,000 VND[/giaban]
[tomtat]
Giá bán: 520,000đ
Giá thị trường: 650,000đ
Quy cách: 192 mũi kim
Kích thước: 0.2/0.5/0.75/1.0/1.5/2.0mm
Sử dụng: 6-8 lần/
[/tomtat]

[mota]

Kim lăn ZGTS


[/mota]

[giaban]
540,000 VND[/giaban]
[tomtat]
Giá Sale: 540,000đ
Giá niêm yết: 750,000 VND
Quy cách: 540 mũi kim
Kích thước: 0.2/0.5/0.75/1.0/1.5/2.0mm
Sử dụng: 6 - 10 lần
[/tomtat]

[mota]

Kim lăn ZGTS 540 mũi kim[/mota]


[giaban]
500,000 VND[/giaban]
[tomtat]
Giá Sale: 500,000đ
Giá thị trường: 680,000đ
Quy cách: 45 mũi kim
Kích thước: 1.5/2.0/2.5mm
Sử dụng: nhiều lần/liệu trình
[/tomtat]

[mota]

Kim thẳng Derma Stamp

[/mota]


[giaban]
500,000 VND[/giaban]

[tomtat]
Giá Sale: 500,000đ
Giá thị trường: 650,000đ
Quy cách: 192 mũi kim
Kích thước: 0.2/0.5/0.75/1.0/1.5/2.0mm
Sử dụng: 6-8 lần
[/tomtat]

[mota]

Kim lăn DNS


[/mota]

[giaban]
500,000 VND[/giaban]

[tomtat]
Giá Sale: 500,000đ
Giá thị trường: 650,000đ
Quy cách: 192 mũi kim
Kích thước: 0.2/0.5/0.75/1.0/1.5/2.0mm
Sử dụng: 6-10 lần
[/tomtat]

[/tomtat]

[mota]

Kim lăn DRS


[/mota]


[giaban]
450,000 VND[/giaban]
[tomtat]
Giá bán: 450,000đ
Giá thị trường: 550,000đ
Quy cách: 192 mũi kim
Kích thước: 0.2/0.5/0.75/1.0/1.5/2.0mm
Sử dụng: 3-6 lần
[/tomtat]

[mota]

Kim lăn Y tế

[/mota][giaban]
2,990,000 VND[/giaban]

[tomtat]
Giá Sale: 2,990,000đ
Giá niêm yết: 150 USD
Quy cách: 192 mũi kim
Kích thước: 1.0/1.5/2.0/2.5mm
Sử dụng: 1 lần
Xuất xứ: Dermaroller Đức


[/tomtat]

[mota]

Kim lăn Dermaroller Chính hãng


[/mota]


[giaban]
4,990,000 VND[/giaban]
[tomtat]
Giá Sale: 4,990,000đ
Giá niêm yết: 250 USD
Quy cách: 192 đầu kim
Kích thước: 0.2mm
Sử dụng: nhiều lần
Xuất xứ: Dermaroller Đức
[/tomtat]

[mota]

Kim lăn Dermaroller C8
[/mota]