Home » »

[giaban]
540,000 VND[/giaban]
[tomtat]
Giá Sale: 540,000đ
Giá niêm yết: 750,000 VND
Quy cách: 540 mũi kim
Kích thước: 0.2/0.5/0.75/1.0/1.5/2.0mm
Sử dụng: 6 - 10 lần
[/tomtat]

[mota]

Kim lăn ZGTS 540 mũi kim[/mota]